Fyzioterapie

z řeckého physis (příroda) a therapeia (léčení) je léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví

Obor, který chápe lidské tělo jako celek a snaží se o odstranění vzniklých problémů konzervativní cestou. V dnešním běžném životě jsou klouby , svaly , vazy  přetěžovány  jednostrannou zátěží  hlavy, trupu a končetin. Fyzioterapie zde používá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci do maximálně možného rozsahu pohybu.  Velmi důležitá je i prevence bolestivých stavů a ta se v tomto velice krásném a mě naplňujícím oboru projevuje různým cvičebním programem, šitým pacientovi na míru dle vyšetření.   Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým "nástrojem" je terapeutova ruka, která nám umožňuje poznat mnoho okem nespatřitelných a nepostradatelných informací k dokreslení celého obrazu problému.

Vítám Vás na těchto stránkách soukromého, fyzioterapeutického a rehabilitačního pracoviště Mělník.

Štěpánka Štěpánková
Fyzioterapeut

Kompletní služby

Odborné vedení

Vaše spokojenost!!!!