Profil

Nestátní zdravotnické zařízení  v oboru rehabilitace vzniklo v r. 1998

Fyzioterapeut: Štěpánka Štěpánková - středoškolské vzdělání a nástavbové vzdělání pro obor rehabilitace se specializací v odborných kurzech.

Absolvované kurzy

 • Diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 • Úžinové syndromy

 • Pulsní magnetoterapie, fototerapie  a neinvazivní  laseroterapie (doc.MUDr. L. Navrátil, CSc)

 • Neinvazivní laseroterapie v rehabilitaci a dermatologii (doc.MUDr.L. Navrátil, CSc.,Prof.MUDr. I. Dylevský, Dr.Sc.)

 • Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onemocnění LS páteře

 • Stabilizace páteře (Mgr. M. Veverková)

 • Teoretický vhled do Vojtovy metody

 • Rehabilitace u popálených

 • Užití fyzioterapie a ergoterapie v rámci léčby Parkinsonovy choroby

 • Feldenkraisova metoda

 • Taping (certifikovaný kurz MZ)

 • Cvičení pro těhotné a po porodu (Workshop)

 • Ergodiagnostické testování

 • Kinezioterapeutické postupy u periferních paréz

 • Facilitační metody v léčebné rehabilitaci

 • Fyzioterapie a ergoterapie jako součást léčby mozkomíšní roztroušené sklerózy

 • Ergoterapie a fyzioterapie u pacienta po CMP

 • Fyzioterapie po totální aloplastice kyčelního kloubu

 • Rehabilitační problematika kolenních náhrad

 • Manuální lymfodrenáž a ostatní léčba hyperosmolárních otoků

 • Syndrom musculus piriformis
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek